Haavoittuvuuksia Applen tuotteissa

Apple julkaisi päivityksiä MacOS Sierra, macOS Server, Safari ja iCloud
for Windows -ohjelmistoille. Päivitykset korjaavat useita haavoittuvuuksia.

*macOS Sierra*

Päivitykset korjaavat useita haavoittuvuuksia, joista kriittisimmät
voivat mahdollistaa hyökkääjälle ohjelmakoodin suorittamisen, kun
käyttäjä esimerkiksi vierailee tietyllä tavoin muotoilulla web-sivulla.

*Safari 10*

Päivitykset korjaavat useita haavoittuvuuksia, jotka voivat mahdollistaa
hyökkääjän ohjelmakoodin suorittamisen, XSS-hyökkäyksen tai osoiterivin
osoitteen väärentämisen.

*macOS Server 5.2*

Päivitykset korjaavat haavoittuvuuksia apache ja ServerDocs -ohjelmistoissa.

*iCloud for Windows 6.0*

Päivitys korjaa haavoittuvuuden, joka voi mahdollistaa hyökkääjän
ohjelmakoodin suorittamisen.